DRUŠTVO SOS TELEFON

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva ter na področju enakosti med ženskami in moškimi.

 

Društvo nudi osebam, predvsem ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, zaščito in podporo na poti iz nasilja. Svoje dejavnosti izvaja za ljudi, ki so zaradi izkušenj z nasiljem, diskriminacijo in kršenjem človekovih pravic ogroženi, prikrajšani in v socialni stiski ter z njimi išče možne rešitve.

 

Pri svojem delu izhajamo iz strokovnih izhodišč:

 • teorije in prakse feminističnega socialnega dela na področju dela z ženskami in otroki, ki doživljajo nasilje;
 • solidarnosti in podpore žensk ženskam;
 • razvijanja strokovnega prostovoljnega dela;
 • nasilje nad ženskami, čeprav do njega večinoma prihaja v družini in tudi v drugih medosebnih odnosih, ni osebni, temveč družbeni problem, ki korenini v neenaki porazdelitvi moči med spoloma;
 • dolžnost vseh je preprečevati nasilje in delovati v smeri povečevanja varnosti žrtev;
 • za nasilje je vedno odgovorna izključno oseba, ki nasilje povzroča;
 • nasilje je naučeno vedenje; nasilni čustveni odziv in vedenje izberemo. Vsakdo se lahko nauči nenasilne komunikacije.

 

Obrnite se na nas, če potrebujete:

 • brezplačni, svetovalni, anonimni, zaupni in informativni SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja 080 11 55, ki je dostopen 
vsak delavnik od 12.00 do 22.00 in vsak dan od 18.00 do 22.00.
 • Zatočišči za ženske in otroke – žrtve nasilja, ki sta varen prostor, v katerega se lahko ženske in njihovi otroci umaknejo pred nasiljem in si ob podpori svetovalk na novo uredijo življenje. Informacije o zatočiščih dobite na SOS telefonu.
 • Podporno skupino za ženske, ki doživljajo, ali so v preteklosti doživljale psihično, fizično, spolno ali ekonomsko nasilje v družinskih, partnerskih, sorodstvenih in drugih medosebnih odnosih. Vanjo se lahko vključite tako, da:
 • pokličete na SOS telefon,
 • pokličete na telefonsko številko 031 699 333 (vsak delovnik od 9.00 do 15.00),
 • lahko pa nam tudi pišete na elektronski naslov drustvo-sos@drustvo-sos.si.
 • Psihosocialno in psihološko pomoč, v okviru katere nudimo individualno pomoč, socialno zagovorništvo, spremstvo na institucije in skupinsko delo. Vanjo se lahko vključite tako, da:
 • pokličete na SOS telefon,
 • pokličete na telefonsko številko 031 699 333 (vsak delovnik od 9.00 do 15.00),
 • lahko pa nam tudi pišete na elektronski naslov drustvo-sos@drustvo-sos.si.